Điều Khoản Dịch Vụ

Bản quyền bài viết

GameNoob.Net giữ toàn quyền với các bài viết được đăng tải trên website GameNoob.Net, và các tên miền con (sub domain) của GameNoob.Net, bài viết được hiểu là bao gồm (nhưng không giới hạn) văn bản và hình ảnh. Cá nhân và tổ chức KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SAO CHÉP các bài viết trên GameNoob.Net khi chưa được sự đồng ý của GameNoob.Net

Nếu phát hiện sự sao chép mà chưa được sự cho phép, chúng tôi sẽ thông báo lên cơ quan chức năng hoặc tiến hành các biện pháp pháp lý để bảo vệ nội dung của mình.

Bản quyền phần mềm

GameNoob.Net với tư cách là người biên soạn và giới thiệu tính năng phần mềm đến người dùng. Phần mềm được cung cấp bởi các nhà phát hành, hay tác giả của phần mềm (Nhà xuất bản). Toàn bộ bản quyền phần mềm, trách nhiệm pháp lý của phần mềm đều thuộc nhà xuất bản của phần mềm đó.

Giải Quyết Khiếu Nại

Nếu có bất cứ phát sinh nào (lừa đảo, phần mềm độc hại, sự cố phầm mềm) bạn nên liên hệ trực tiếp các cổng game mà bạn tham gia để được hỗ trợ và tư vấn.

Nếu có thắc mắc, hay khiếu nại gì về bản quyền trên website thì có thể liên hệ trực tiếp email: [email protected]. Chúng tôi sẽ liên hệ và trao đổi hướng giải quyết.